Logo

onze landelijk register nummer is
209557758

Voor de ouders

Vier-ogenprincipe

Vanaf 1 juli 2013 is het “vier - ogenprincipe”in werking gesteld.

Dit principe houdt in dat altijd een volwassenen moet meekijken of meeluisteren met de beroepskracht. Een beroepskracht mag nog steeds alleen op de groep staan, zolang er maar op ieder moment een volwassenen kan binnen lopen en de mogelijkheid heeft om mee te kijken en te luisteren. Halve dagopvang de Meidoorn heeft elk jaar overleg met de oudercommissie voor de invulling van het vier- ogen principe en elk jaar wordt er om advies gevraagd aan de oudercommissie. De oudercommissie heeft ingestemd met de huidige invulling van het vier – ogenprincipe. Voor nu ziet de invulling van het vier – ogenprincipe er als volgt uit. Normaal gesproken staat er iedere dag een beroepskracht en een volwassenen op de groep. Halve dagopvang is een kleine opvang wanneer de beroepskracht alleen op de groep staat heeft halve dagopvang de Meidoorn een achterwacht met deze achterwacht is afgesproken dat er op ieder moment een volwassenen kan binnen lopen en de mogelijk heeft om mee te kijken en te luisteren.