Logo

onze landelijk register nummer is
209557758

Informatie voor de ouders

Wat is een peuter?      

Een peuter is een kind in de leeftijdsfase van twee tot vier jaar.
In deze periode is het kind met veel dingen bezig en leert al doende heel vanzelfsprekend
allerlei vaardigheden op verschillende gebieden. Zo oefent het zijn/haar lichaamsfuncties, zoals lopen, bewegen, kijken, voelen etc. Hierbij speelt herhaling een grote rol.
Het kind verkent zijn omgeving, bouwt zijn eigen fantasiewereld op en imiteert de “groten”. Hierdoor verwerft het zijn eigen stukje zelfstandigheid dat het steeds verder zal willen ontplooien. Het leert ook dat er andere mensen om hem/haar heen leven, leert er rekening mee te houden en krijgt steeds meer behoefte om samen te spelen.
Via geleide activiteiten en spontaan spel leert de peuter zich zelf te ontwikkelen en in de groep te bewegen.
Deze peuterperiode wordt dan ook gezien als een goede voorbereiding op de kleutertijd.

315

Welke ontwikkelingsaspecten worden er in de dagopvang/speelzaal gestimuleerd?      

Sociale ontwikkeling:
 • Het kind komt in aanraking met andere kinderen.
 • Het kind komt in aanraking met andere volwassenen dan zijn ouders/verzorgers en leert het ervaren dat ook zij veilig zijn, troost en bescherming kunnen bieden.


  Emotionele ontwikkeling:
 • Het uiten van gevoelens. Het is van belang dat het kind ervaart dat het mag huilen, lachen en boos worden.
 • via het spel en het contact met andere kinderen wordt het bovendien geconfronteerd met gevoelsuitingen van leeftijdsgenoten en andere volwassenen dan zijn ouders / verzorgers.


  Ontwikkeling van creativiteit:
 • Het leren ontdekken van plezierige mogelijkheden van allerlei soorten materialen, zoals zand, water, klei, verf, lijm, krijt, papier etc.


  Taalontwikkeling:
 • Het gebruik van taal wordt gestimuleerd door middel van allerlei liedjes, opzeg versjes, gesprekken, voorlezen en diverse spelvormen.


  Motorische ontwikkeling:
 • De fijne motoriek wordt ontwikkeld op een niveau dat aangepast is aan het eigen niveau van het kind en zijn/haar mogelijkheid, maar wat tegelijkertijd het kind blijft boeien en uitdagen.
 • De grove motoriek wordt gestimuleerd door buiten spelen, waar de kinderen ook gebruik kunnen maken van het klimrek, glijbaan en fietsjes.