Logo

onze landelijk register nummer is
209557758

1973 - 2010 
Halve dagopvang de Meidoorn.

Sylvia Engels is op 16 april 1973 gestart met de peuterspeelzaal.

"De Meidoorn" zou in april 2010 maar liefst 37 jaar bestaan. Maar inmiddels is de behoefte aan opvang gewijzigd: meer vrouwen werken buitenshuis en daarnaast loopt de vraag naar een peuterspeelzaal landelijk terug. Daarom hebben wij besloten om met ingang van 1 januari 2010 halve dagopvang te gaan verzorgen.

Onze naam zal voortaan zijn "Halve Dagopvang De Meidoorn".

Waarin verschilt halve dagopvang nu precies van een peuterspeelzaal?

a) Openingstijden

Bij de halve dagopvang kunnen ouders hun kind al om 08.00 uur brengen en om 13.00 uur ophalen. Dat betekent voor werkende of studerende ouders dus een voordeel ten opzichte van de oude openingstijden.

b) Vergoeding kosten kinderopvang

Wat voor ouders ook interessant is om te weten, is dat de halve dagopvang onder de Wet Kinderopvang valt. Iedereen die werk of studie combineert met de zorg voor kinderen kan daarmee aanspraak maken op kinderopvangtoeslag. De aanvraag hiervoor verloopt via de Belastingdienst.

Peuters van 18 maanden tot 4 jaar zijn van 08.00 uur tot 13.00 uur welkom. De Meidoorn is 48 weken per jaar open. Tijdens de zomervakantie zijn wij drie weken gesloten en wij zijn een week tussen kerst en oud en nieuw gesloten.

Wij willen ervoor zorgen dat de kinderen zich in de eerste plaats emotioneel veilig voelen bij ons. Wij zien deze emotionele veiligheid als basis voor de verdere ontwikkeling van kinderen op sociaal, cognitief en emotioneel niveau.

Er zijn altijd verschillen in de ontwikkeling en het temperament van de kinderen. Onze pedagogisch medewerkers leren de kinderen met dergelijke verschillen om te gaan. Wij streven ernaar ieder kind op dezelfde manier te benaderen. Echter sommige kinderen hebben extra aandacht of begeleiding nodig en deze zal voor zover mogelijk (en uitvoerbaar) gegeven worden.

Elk kind wordt gestimuleerd verdere stappen te zetten in zijn/haar ontwikkeling. Deze ontwikkeling wordt nauwlettend in de gaten gehouden. Stappen in de ontwikkeling, evenals onze mogelijke zorgen hierover, worden met de ouders gedeeld. Onze zorgen zullen in overleg en in samenwerking met de ouders omgezet worden in de benodigde/gewenste acties.