Logo

onze landelijk register nummer is
209557758

Tarieven, kinderopvangtoeslag en betalingsprocedure

Overzicht tarieven 2019  

De kosten van de halve dagopvang worden berekend per dagdeel.
Voor een dagdeel betaalt u  € 37.00.

Is uw kind twee halve dagdelen extra geweest dan wordt dat op de volgende factuur achteraf aangegeven.

Vaste dagdelen opvang:
uurtariefdagdeeltarief
Een dagdeel / 5 uur  per week€ 7.40€ 37.00
Twee dagdelen / 10 uur per week€ 7.40€ 74.00

Kinderopvangtoeslag

Kinderopvangtoeslag is een bijdrage in de kosten voor kinderopvang. Als u werkt of een opleiding volgt, komt u in aanmerking voor de kinderopvangtoeslag. Als u een partner heeft , moet u allebei werken of een opleiding volgen. U kunt de toeslag ook krijgen als u niet werkt, maar uw kansen op werk vergroot door bijvoorbeeld een re-integratietraject te volgen via het UWV of de gemeente.
Op www.toeslagen.nl kunt u een berekening maken hoeveel u aan kinderopvangtoeslag kunt ontvangen. Elke wijziging die plaatsvindt, moet worden doorgegeven aan de belastingdienst.

Betalingsprocedure

De kosten van de kinderopvang zijn per maand bij vooruitbetaling verschuldigd. Maandelijks ontvangt u van ons een factuur die binnen de gestelde betalingstermijn van 14 dagen voldaan dient te worden. Ook indien uw kind bij vakantie of ziekte niet aanwezig is geweest.
De opzegtermijn bedraagt twee kalendermaanden. De opzegtermijn geldt ook bij vermindering van dagdelen.