Logo

onze landelijk register nummer is
209557758

Van inschrijving tot plaatsing

Inschrijven

Inschrijving geschiedt door het inschrijfformulier volledig ingevuld en ondertekend op te sturen naar Halve dagopvang De Meidoorn, Meidoornlaan 21b, 1231 CA  Loosdrecht, en € 15.00 inschrijfgeld over te maken op bankrekeningnummer: NL 46 SNSB 0908448562 t.n.v. halve dagopvang De Meidoorn o.v.v. naam van uw kind.
Vervolgens krijgt u een bevestiging van uw inschrijving.

De plaatsingsovereenkomst

Zodra er plek is voor uw kind wordt dit door middel van een plaatsingsovereenkomst schriftelijk aan u bevestigd. De ingangsdatum is alleen mogelijk op de 1e of 16e van elke maand. In de plaatsingsovereenkomst worden onder andere de volgende zaken schriftelijk bevestigd:


Zodra wij de plaatsingovereenkomst binnen 8 dagen ondertekend hebben ontvangen, is de plaatsing van uw kind definitief.

Wennen

Na ontvangst van de plaatsingsovereenkomst spreken wij, in overleg met u, de wendagen af. Wij hechten veel belang aan een goede wenperiode, zowel voor de kinderen als de ouders.
Tijdens de wendag vragen wij een ouder het eerste uur aanwezig te zijn.
De tijden van de 3-daagse wenperiode zijn als volgt.

Dag 1: 9.00 - 11.30 uur. (een ouder moet het eerste uur aanwezig zijn.)
Dag 2: 9.00 - 11.30 uur.
Dag 3: 9.00 - 13.00 uur.

Groepssamenstelling

De Meidoorn is een halve dagopvang met een groep van maximaal 7 kinderen, in de leeftijd van 18 maanden tot 4 jaar, per ochtend. De groepsgrootte voldoet aan de Wet Kinderopvang.
De verhouding van het aantal aanwezige pedagogische medewerksters en het aantal aanwezige kinderen is conform de beleidsregels van het ministerie en de CAO Kinderopvang als volgt:

1 pedagogisch medewerker bij 6 kinderen in de leeftijd van 2 tot 3 jaar.
1 pedagogisch medewerker bij 8 kinderen in de leeftijd van 3 tot 4 jaar.